AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2022 m. vasario 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2021 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas” įmonių grupė per 2021 metų 12 mėnesių pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų už 16.746 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 metų 12 mėnesių pardavimų pajamos padidėjo 2.739 tūkst. Eur arba apie 16,36 %.

Per 2021 m. dvylika mėnesių Grupė uždirbo 1.244 tūkst Eur pelną prieš apmokestinimą, 2020 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 613 tūkst. Eur.

Grupės veiklos rezultatus lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu lėmė padidėjusios pardavimo apimtys.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2021 m. dvylikos  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

FA 21_12 LTU

 

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis