AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2022 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija.

2022 m. rugsėjo 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2022 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 8,99 mln. eurų, kai 2021 m. jos sudarė 8,55 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,61 mln. eurų. 2021 m. to paties laikotarpio Grupės – pelnas 0,75 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2022 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Tarpinė informacija 2206

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis