AB „Linas“ įmonių Grupės 2022 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2022 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2022 m. gegužės 31 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2022 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 4,32 mln. eurų, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 3,88 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų trijų mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 168 tūkst. eurų. 2021 m. to paties laikotarpio Grupės pelnas prieš apmokestinimą – 270 tūkst. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2022 m. trijų  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

FA 2022 LT 1 ketv

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis