AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija

2021 m. balandžio 30 d. AB „Linas“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino audituotas AB „Linas“ 2020 metų konsoliduotas metines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir pritarė 2020 m. konsoliduotam metiniam pranešimui..

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų pardavimo pajamos sudarė 14,01 mln. eurų, kai 2019 m.– 12,98 mln. eurų. Bendrovės pardavimo pajamos 2020 m. buvo 14 mln. eurų, kai 2019 m.– 12,7 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų grynasis pelnas – 514,58 tūkst. eurų. 2019 m. Grupės rezultatas – grynasis pelnas 108,7 tūkst. eurų. Bendrovės grynasis pelnas 2020 m. 784,5 tūkst. eurų, 2019 m. – 167,79 tūkst. eurų.

Grupės grynasis pelnas, lyginant su 2020 m. 12 mėn. skelbta tarpine informacija, daugiausia skiriasi dėl priskaičiuoto pelno mokesčio.

Pateikiame AB „Linas“ ir įmonių grupės audituotą 2020 m. metinę informaciją

2020 METŲ KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

 

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis