AB „Linas“ valdybos nuomonė apie paskelbtus oficialius siūlymus

Akcinės bendrovės „LINAS“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, Lietuva, juridinio asmens kodas 147689083, PVM mokėtojo kodas LT476890811, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įregistruotas įstatinis kapitalas 6.971.307,10 EUR (šeši milijonai devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyni eurai ir 10 centų)) (toliau – Bendrovė) valdyba, susipažinusi su oficialių siūlymų teikėjo UAB “Verslo dizainas” (juridinio asmens kodas 302529076) (toliau – Oficialių siūlymų teikėjas) jai pateikta privalomų nekonkurencinių oficialių siūlymų (toliau – Oficialūs siūlymai) medžiaga, savo 2022 m. balandžio 22 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą (pridedama).

Valdybos nuomonė dėl paskelbtų oficialių siūlymų

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis