Bendrovės bei įmonių Grupės 2017 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2017 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2017 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2017 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2017 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2017 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,28 mln. eurų, kai 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 9,23 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių Grupės 2017 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,28 mln. eurų, kai 2016 m. jos sudarė 9,24 mln. eurų.

AB „Linas“ 2017 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,17 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,35 mln. eurų. 2016 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,46 mln. eurų, o Grupės – 0,58 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2017 m. devynių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

Linas_2017_9_men_informacija

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506100

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis