Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) atnaujinimo

Vadovaudamasi 2019 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio Akcinės bendrovės „LINAS“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo sprendimu (toliau – Susirinkimo sprendimas), kuriuo buvo patvirtintas Bendrovės savų akcijų įsigijimas ir pavesta Bendrovės valdybai, laikantis Susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus, Bendrovės valdyba 2020 m. birželio mėn. 22 d. priėmė sprendimą atnaujinti pakartotinį Bendrovės savų akcijų supirkimą šiomis sąlygomis:

 1. Supirkti iki 10% (ne daugiau nei 1.852.028 vnt.) nuosavų paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės bendrovės akcijų;
 2. Akcijų supirkimo kaina 0,10 Eur už vieną akciją;
 3. Bendrovės akcijas numatyta supirkti vertybinių popierių biržoje AB „Nasdaq Vilnius“ oficialaus siūlymo būdu nuo 2020 m. birželio 25 d. iki 2020 m. liepos 9 d. (imtinai). Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Bendrovės valdyba priimdama sprendimą atnaujinti Bendrovės savų akcijų supirkimą siekė nustatyti akcijos rinkos kainą ir akcininkams suteikti kuo palankesnes sąlygas akcijų pardavimui.

Akcijos rinkos kaina Valdybos susirinkimo dienai, paskaičiuota pagal Vertybinių popierių įstatymo 34 str. 1 d. (vidutinė rinkos kaina per 6 mėnesius, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje) – 0,0947 Eur. Valdyba siekdama aktyvinti vertybinių popierių rinką nusprendė akcijas supirkti po 0,10 Eur.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis