Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

Vadovaudamasi 2019 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio Akcinės bendrovės „LINAS“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo sprendimu (toliau – Susirinkimo sprendimas), kuriuo buvo patvirtinta Bendrovės teisė įsigyti savų akcijų ir pavesta Bendrovės valdybai, laikantis Susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus, Bendrovės valdyba 2019 m. gruodžio 18 d. priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės savų akcijų supirkimą šiomis sąlygomis:

1. Supirkti iki 10% (ne daugiau nei 2.403.898 vnt.) nuosavų paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės bendrovės akcijų;

2. Akcijų supirkimo kaina 0,10 Eur už vieną akciją;

3. Pirmajame etape Bendrovės akcijas numatyta supirkti vertybinių popierių biržoje AB „Nasdaq Vilnius“ oficialaus siūlymo būdu nuo 2019 m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. sausio 3 d. (imtinai). Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius. Jei akcijų pasiūla neviršys superkamų akcijų skaičiaus, vyks antrasis Bedrovės akcijų supirkimo etapas.

4. Antrajame etape Bendrovės akcijos komiso pagrindais bus superkamos visuose Bendrovės įgaliotinio AB „Šiaulių banko“ skyriuose nuo 2020 m. sausio 9 d. iki 2020 m. sausio 24 d. (imtinai). Jei supirktų akcijų kiekis pasieks 1/10 bendro akcijų skaičiaus, akcijų supirkimas bus nutrauktas.

Bendrovės valdyba priimdama sprendimą inicijuoti Bendrovės savų akcijų supirkimą siekė nustatyti akcijos rinkos kainą ir akcininkams suteikti kuo palankesnes sąlygas akcijų pardavimui.

Akcijos rinkos kaina Valdybos susirinkimo dienai, paskaičiuota pagal Vertybinių popierių įstatymo 34 str. 1 d. (vidutinė rinkos kaina per 6 mėnesius, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje) – 0,0966 Eur. Valdyba siekdama aktyvinti vertybinių popierių rinką nusprendė akcijas supirkti po 0,10 Eur.

Akcininkai turintys ar norintys turėti vertybinių popierių sąskaitas turi galimybę akcijas parduoti per vertybinių popierių biržą AB „Nasdaq Vilnius“. Akcininkai neturintys ir nenorintys turėti vertybinių popierių sąskaitų, turi galimybę akcijas parduoti nuvykę į bet kurį Šiaulių banko filialą. Tai ypač aktualu nedaug akcijų turintiems akcininkams, kadangi vykdami į Šiaulių banko filialą ir akcijas parduodant komiso pagrindais akcininkai nemoka vertybinių popierių sąskaitos atidarymo mokesčio, sandorio mokesčių ir kitų su vertybiniais popieriais susijusių mokesčių.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis