Dėl AB „Linas“ savų akcijų pardavimo

Vadovaudamasi 2019 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio Akcinės bendrovės „LINAS“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo sprendimu (toliau – Susirinkimo sprendimas), kuriuo buvo patvirtintas Bendrovės savų akcijų įsigijimas ir pavesta Bendrovės valdybai, laikantis Susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pardavimo, nustatyti akcijų pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų pardavimu susijusius veiksmus. 2021 m. sausio mėn 18 d., atsižvelgdama į akcijų kainos padidėjimą vertybinių popierių biržoje AB „Nasdaq Vilnius“ ir paklausos išaugimą, AB „Linas“ valdyba priėmė sprendimą pradėti 2019-2020 m. įsigytų savų akcijų prekybą. Akcijų prekyba bus pradėta vykdyti ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 19 d. (imtinai), prekybos pabaiga nenumatoma, akcijos bus parduodamas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržą. Akcijų pardavimo kaina ir kiekiai bus nustatomi pagal esančią rinkos situaciją, minimali akcijų pardavimo kaina yra lygi įsigijimo kainai. Visos akcijos buvo įsigytos po 0,1 EUR už paprastąją akciją. Informacija apie pardavimo sandorius bus teikiama viešai kiekvieno mėnesio pradžioje už praėjusį mėnesį.

 

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis