Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą

2021 m. gegužės 25 d. AB „Linas“ gavo akcininko UAB „Verslo dizainas“ pranešimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) 33 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 26 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į AB „LINAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. gegužės 25 d. priimtą sprendimą, informuoja, kad įmonė UAB „Verslo dizainas“ (juridinio asmens kodas 302529076), atstovaujama direktorės Laimos Žemaitienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ketina teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti AB „LINAS“ akcininkų, kurie nebalsavo už sprendimą išbraukti AB „LINAS“ akcijas iš prekybos vertybinių popierių biržoje Nasdaq OMX Vilnius, akcijas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

 

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis