Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Gegužės 25 d., antradienis

AB „Linas“ 2021 m. gegužės 25 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai. Įgalioti Bendrovės vadovą – direktorių su teise perįgalioti kitą asmenį, įgyvendinus oficialų siūlymą, pateikti priežiūros institucijai prašymą ir kitus dokumentus, būtinus sprendimui dėl Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimui. Patvirtinti akcinę bendrovę UAB „Verslo dizainas“ (juridinio asmens kodas 302529076) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis