Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Gegužės 16 d., Trečiadienis

AB „Linas“ 2018 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 2. Patvirtintas 2017 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 3. Patvirtintas 2017 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 195.864 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 166.405 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)   0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytini nuostoliai iš viso  29.459 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  0 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  29.459 EUR.

 1. Bendrovės Audito komiteto nariu išrinkti Daivutę Bareišienę.

Daivutė Bareišienė – nepriklausoma Audito komiteto narė, kuri savo pareigas eis iki Audito komiteto kadencijos pabaigos (2021-11-09). Šiuo metu dirba vyr. buhaltere UAB „Hjellgjerde Baltija“, profesinė patirtis  – vyr. buhalterės poareigose – nuo 2003 metų.

 

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis