Pateiktas prašymas išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 25 d. AB „Linas“ (toliau – Bendrovė) pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje.

Prašymas pateiktas atsižvelgiant į 2021 m. gegužės 25 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq OMX Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo ir laikotarpiu nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. gegužės 18 d. įgyvendintą privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis