Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti akcijų viešai

Balandžio 26 d., pirmadienis

Akcinės bendrovės „Linas“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, Lietuva, juridinio asmens kodas 147689083, PVM mokėtojo kodas LT476890811, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įregistruotas įstatinis kapitalas 6.971.307,10 EUR (šeši milijonai devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyni eurai ir 10 centų)) šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime numatoma svarstyti klausimą dėl visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq OMX Vilnius ir nebesiūlymo jų viešai. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) 33 straipsnio 3-5 dalimis, Bendrovės valdyba teikia šį pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq OMX Vilnius ir jų nebesiūlyti viešai.

Pridedama: Pranešimas.

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis