Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2014 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2015 m. vasario 26 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2014 metų dvylikos Pmėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2014 metų pardavimo pajamos sudarė 40,92 mln. litų (11,85 mln. eurų). 2013 metų pardavimo pajamos buvo 39,83 mln. litų (11,54 mln. eurų). Faktinės 2014 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2013 metų pajamomis yra 1,09 mln. litų (0,31 mln. eurų) arba 2,7 % didesnės.

AB „Linas“ įmonių grupės 2014 metų pardavimo pajamos sudarė 41,52 mln. litų (12,025 mln. eurų). 2013 metų pardavimo pajamos buvo 40,57 mln. litų (11,75 mln. eurų). Faktinės 2014 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2013 metų pajamomis yra 0,95 mln. litų ( 0,275 mln. eurų) arba 2,34 % didesnės.

AB „Linas“ 2014 metų nuostolis prieš apmokestinimą –2,97 mln. litų (0,86 mln. eurų), kai 2013 metų nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 2,67 mln. litų (0,77 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės 2014 metų nuostolis prieš apmokestinimą – 2,90 mln. litų (0,84 mln. eurų), kai 2013 metų nuostuolis prieš apmokestinimą sudarė 2,11 mln. litų (0,61 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2014 metais sudarė 87,5 % produkcijos pardavimų, kai 2013 metais buvo eksportuota 87,8 % produkcijos.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2014 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ direktorius

Saulius Šidlauskas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis