Sprendimas dėl privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo siekiant išbraukti Akcinės Bendrovės „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje cirkuliarų patvirtinimo

Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros komitetas 2022 m. balandžio 12 d. sprendimais patvirtino:

  1. privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo siekiant išbraukti akcinės bendrovės „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje cirkuliarą (toliau – OS dėl delistingavimo);
  2. privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo dėl 2006 m. įgytos akcinės bendrovės „LINAS“ kontrolės cirkuliarą (toliau – OS dėl pareigos vykdymo).

Oficialių siūlymų teikėjas – UAB „Verslo dizainas“, juridinio asmens kodas 302529076, kurios buveinė registruota adresu Savanorių pr. 192, Kaunas, įgyvendinant 2021 m. gegužės 25 d. įvykusio AB „Linas“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje Nasdaq Vilnius ir AB „Linas“ akcijų viešo siūlymo nebevykdymo (toliau – VAS Sprendimas), ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, pateikė privalomą oficialų siūlymą įsigyti likusias 6 038 263 (šešis milijonus trisdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijas, kurių ISIN kodas LT0000100661, kas sudaro 25,12% visų Bendrovės išleistų akcijų ir balsų. Į šį skaičių nėra įtraukiamos Bendrovės turimos nuosavos akcijos ir Bendrovės akcininkų, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo metu balsavo „už“ VAS Sprendimą.

Oficialūs siūlymai bus pradėti įgyvendinti 4 (ketvirtą) darbo dieną po Lietuvos banko sprendimo patvirtinti šiuos oficialius siūlymus cirkuliarą dienos.

OS dėl delistingavimo įgyvendinimo trukmė 30 (trisdešimt) dienų. Kaina – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją. Už superkamas Bendrovės akcijas atsiskaitoma pinigais.

OS dėl pareigos vykdymo įgyvendinimo trukmė 14 (keturiolika) dienų. Kaina – 0,226 (du šimtai dvidešimt šešios tūkstantosios) euro už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją. Už superkamas Bendrovės akcijas atsiskaitoma pinigais.

OS dėl pareigos vykdymo pareiga supirkti Bendrovės akcijas atsirado 2006 m. liepos 11 d., šiuo oficialiu siūlymu pasinaudoti galės tik tie Bendrovės akcininkai, kurie turėjo Bendrovės akcijų 2006 m. liepos 11 d. ir jas tebeturi. Tais atvejais, jei Bendrovės akcininkai yra perleidę dalį 2006 m. liepos 11 d. turėtų akcijų, šiuo oficialiu siūlymu galės pasinaudoti dėl neperleistos akcijų dalies. Šis oficialus siūlymas nebus taikomas Bendrovės akcijų, kurios buvo įgytos po 2006 m. liepos 11 d., atžvilgiu.

Detalesnė informacija pridedamuose cirkuliaruose.

OS dėl delistingavimo

OS dėl pareigos vykdymo

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis