LT EN FR DE

Kreditavimo sutarties pasirašymas su AB Dnb banku

AB „Linas“ pasirašė kreditavimo sutartį su AB Dnb banku

AB „Linas“ valdybos sprendimu, 2016 m. rugsėjo 26 d. AB „Linas“ pasirašė su AB DnB banku kreditavimo sutartį 840 tūkst. eurų sumai nekilnojamo turto, esančio adresu S. Kerbedžio g. 23, įsigijimui.

 

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506100

Naujausi komentarai