LT EN FR DE

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2015 m. sausio 26 d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Atšaukta AB „Linas“ audito įmonė UAB „Primus auditus“ nutraukus audito paslaugų sutartį.

2. AB „Linas“ audito įmone 2014-2016 metams išrinkta UAB „Audito sprendimai“.

AB „Linas“ vyr. buhalterė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506141

Naujausi komentarai