LT EN FR DE

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2018 m. spalio 10 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Stebėtojų tarybos nario rinkimai.
Sprendimo projektas:  Bendrovės Stebėtojų tarybos nariu siūlyti išrinkti Arūną Ketrį.

2. Audito komiteto narių rinkimai.
Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariais siūlyti išrinkti Zitą Kelmienę ir Liną Belickienę.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujausi komentarai