AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 11 30

Patikslintas pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2020 11 26

Dėl 1/3 balsų ribos AB „Linas“ visuotinio akcininkų susirinkime peržengimo ir ketinimų perleisti akcijas, viršijančias 1/3 visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų

2020 11 25

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2020 11 25

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

2020 11 25

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

2020 11 25

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 11 20

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

2020 10 14

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2020 09 30

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 09 02

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 07 13

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

2020 07 13

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) atnaujinimo

2020 06 23

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 05 31

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2019 metų metinė informacija

2020 05 15

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 05 15

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2020 04 30

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko.

2020 04 30

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 04 16

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) stabdymo

2020 04 14

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2020 04 09

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2020 04 03

Informacija apie koronaviruso (COVID-19) poveikį AB „Linas“ veiklai

2020 04 02

AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 02 29

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

2020 02 25

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 01 29

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

2019 12 19

AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 11 29

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2019 09 30

Dėl AB „Linas“ Valdybos narių atsistatydinimo bei naujų skyrimo

2019 09 20

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis