AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 05 31

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2019 05 20

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2019 04 30

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko

2019 04 30

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2019 04 09

Dėl Audito komiteto nario atsistatydinimo

2019 03 29

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2019 03 29

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2018 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai.

2019 03 04

AB „Linas“ 2018 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2018 11 30

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 10 10

AB „Linas“ įmonių grupės 2018 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2018 09 28

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 09 25

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko.

2018 09 25

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 09 18

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2018 09 18

Dėl AB „Linas“ Stebėtojų tarybos pirmininkės atsistatydinimo bei direktorės skyrimo

2018 08 31

Dėl AB „Linas“ Audito komiteto narių, direktorės ir valdybos pirmininkės atsistatydinimo

2018 08 31

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 05 16

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 05 02

AB „Linas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko.

2018 05 02

Linas_metine_informacija_2017

2018 04 11

AB „Linas“ gavo dividendus

2018 04 11

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 04 11

AB „Linas” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2018 04 06

AB „Linas“ 2017 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2018 02 27

Bendrovės bei įmonių Grupės 2017 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

2017 11 30

AB „LINAS“ Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2017 10 26

AB „Linas” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko.

2017 10 26

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2017 10 11

AB „Linas” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.

2017 10 02

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis