AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2022 09 30

AB Nasdaq Vilnius valdybos sprendimas dėl AB Linas akcijų išbraukimo iš Papildomojo sąrašo

2022 06 06

AB „Linas“ įmonių Grupės 2022 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2022 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2022 05 31

Pateiktas prašymas išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje

2022 05 26

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2022 05 20

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita

2022 05 20

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2021 metų metinė informacija

2022 04 29

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 04 29

KOREKCIJA: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2022 04 28

AB „Linas“ valdybos nuomonė apie paskelbtus oficialius siūlymus

2022 04 22

Sprendimas dėl privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo siekiant išbraukti Akcinės Bendrovės „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje cirkuliarų patvirtinimo

2022 04 13

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2022 04 08

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2022 03 30

AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2022 02 28

AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 11 30

LIETUVOS BANKO SPRENDIMAS DĖL UAB „VESLO DIZAINAS“ PATEIKTŲ AB „LINAS“ OFICIALIŲ SIŪLYMŲ CIRKULIARŲ TVIRTINIMO PRIĖMIMO ATIDĖJIMO

2021 07 30

Išrinkta AB Linas“ valdyba ir valdybos pirmininkas

2021 07 09

AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 05 31

Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą

2021 05 31

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 05 25

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija

2021 04 30

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 04 30

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti akcijų viešai

2021 04 26

AB „Linas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2021 04 26

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2021 04 16

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

2021 04 16

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2021 04 09

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2021 03 31

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2021 02 26

Dėl AB „Linas“ savų akcijų pardavimo

2021 01 19

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis