AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 11 30

LIETUVOS BANKO SPRENDIMAS DĖL UAB „VESLO DIZAINAS“ PATEIKTŲ AB „LINAS“ OFICIALIŲ SIŪLYMŲ CIRKULIARŲ TVIRTINIMO PRIĖMIMO ATIDĖJIMO

2021 07 30

Išrinkta AB Linas“ valdyba ir valdybos pirmininkas

2021 07 09

AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 05 31

Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą

2021 05 31

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 05 25

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija

2021 04 30

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 04 30

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti akcijų viešai

2021 04 26

AB „Linas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2021 04 26

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2021 04 16

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

2021 04 16

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2021 04 09

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2021 03 31

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2021 02 26

Dėl AB „Linas“ savų akcijų pardavimo

2021 01 19

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 11 30

Patikslintas pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2020 11 26

Dėl 1/3 balsų ribos AB „Linas“ visuotinio akcininkų susirinkime peržengimo ir ketinimų perleisti akcijas, viršijančias 1/3 visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų

2020 11 25

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

2020 11 25

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

2020 11 25

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

2020 11 25

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 11 20

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

2020 10 14

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2020 09 30

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 09 02

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 07 13

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

2020 07 13

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) atnaujinimo

2020 06 23

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 05 31

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis